Villanyszerelés Budapesten – Egy kis fizika

Az elektromosság az emberek többségének még mindig “megfoghatatlan” dolog. Ebbe a
tárgykörbe bele tartozik a villanyszerelés is. Most a téma alapfogalmait nézzük át.
Az oka az “oktatásnak”, hogyha ismerjük a terület alapfogalmait, főbb működési elveit,
akkor már kevésbé idegen a tárgykör. Ezek után már talán kevésbé lesz misztikus a
villanyszerelés és az elektromos hibák elhárítása.

Villanyszerelo Budapest 0-24

Villanyszerelő Budapest 0-24

Két mértékegységet általában ismer a földi halandó az elektromossággal,
villanyszereléssel kapcsolatban, az egyik a volt, ami a feszültség mértékegysége.
Az elnevezés régi, mert a név Alesandro Voltának állít emléket (1745-1827). Az olasz
fizikusnak köszönhetjük – többek között – az akkumulátor felfedezését is. Az áram
áramlására úgy jött rá, hogy kénsavas vízbe helyezett réz és cink lapokat, amelyek el
voltak választva egymástól.

A feszültség, az áramkörben két tetszőleges pont közötti töltésbeli különbséget jelenti, így
közöttük elindul az elektromos áramlás. A feszültség egyébként megadott munka
mennyiséget is jelöl, amelynél egységnyi elektromos töltés (1 Coulomb) megy át a két
megadott pont között.

Ha a feszültségről beszélünk, akkor azt sokféleképpen lehet felosztani. Az
egyenfeszültséggel az elemekben, akkumulátorokban használt feszültséget jelölik, ez 1,5,
3, 4,5 6, 9, 12 és 24 volt. Ezeknél nem változik az áramkör pólusainak vége, ezért hívjuk
egyenáramnak (DC).

Ami a budapesti SOS nonstop villanyszerelő ill. villanyszerelés gyakorlati része

Villanyszereles gyorsszolgalat

Villanyszerelés gyorsszolgálat

A váltakozó áram már a hétköznapi életünkben megtalálható, ezzel működtetjük a
háztartási gépeket. A feszültség itt már nagyobb, az Egyesült Államokban 110 voltot
használnak, felénk 230-at, a 380, 400 volt ipari felhasználásra való, ahol nagy
teljesítményű gépeket működtetnek vele. A pólusok itt megadott frekvencia szerint
változnak, ezért váltóáramról vagy váltakozó feszültségről beszélünk (AC).
A sort a nagyfeszültséggel zárjuk, ez már az áramszolgáltatók területe. Itt már
kilovoltokban mérnek.

A másik elektromossággal kapcsolatos alap fogalom az áramerősség, amelynek a
mértékegysége az Amper. Az elnevezés Volta kortársáról, André Marie Ampére-ről kapta
a nevét, aki a kémia, matematika mellett a fizikában is igen jártas volt (1775-1836).
Ampére az elektromossággal és annak mágneses hatásával kísérletezett.
Az áramerősség azt a töltés mennyiséget jelöli, amely egy adott keresztmetszeten áthalad,
adott idő alatt. A mértékegysége az Amper, amit általában a háztartásokban mA-ként, azaz
milli amperként jelölnek, a milli az amper ezred részére utal. Ennél kisebb áramoknak a
mértékegysége a mikroamper, amely a milliomod részére és a jele a húzott szárú u betűre
emlékeztető mikron jel (μ).

Az áramerősség és feszültség nem véletlenül lett említve, összefüggések találhatók
közöttük. Az áramerősség függ a feszültségtől és annak az anyagnak az ellenállásától,
amin keresztül folyik. Ezt nevezik, nagyon leegyszerűsítve Ohm törvénynek.

Budapesti villanyszerelők nonstop 0-24, – a villanyszerelő munka

Villanyszerelok Budapesten

Villanyszerelők Budapesten

A villanyszerelő munka a gyakorlatban: a fentieket úgy lehet átültetni a gyakorlatba,
hogy a vezetékeket és a háztartásban lévő fogyasztókat vizsgáljuk. Régebbi lakásokban előfordul,
hogy a biztosítékok és a vezetékek méretezése nem felel meg a mai kor fogyasztóinak, ezért ha egy időben
akarják működtetni a mosógépet és a mikrohullámú sütőt, akkor az nem megy.
Ilyenkor az történik, hogy a biztosítékot leveri a rendszer, ami azt jelenti, hogy az áramszekrényben
lévő automatát meg kell keresni és visszakapcsolni.
Ez esetben a vezetékeken túl nagy áram megy át, ezért a hálózat védelme érdekében,
inkább a biztosíték kapcsolódik le és megszakítsa az áramkört. Így védi a rendszer a lakást
és annak berendezéseit a megnövekedett áramerősségtől.

Hívás